Fortsatt starkt läge hos norrländska företag - Norrbotten på förstaplatsen

Fortsatt starkt läge hos norrländska företag - Norrbotten på förstaplatsen

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen är fortsatt starkt även om signalerna är något svagare än under sista kvartalet 2013. Norrbotten har den starkaste konjunkturen och även en starkare konfidensindikator än riket.

Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen är fortsatt starkt även om signalerna är något svagare än under sista kvartalet 2013. Norrbotten har den starkaste konjunkturen och även en starkare konfidensindikator än riket.

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om stämningsläget i det norrländska näringslivet. Trots svagare signaler än vid sista kvartalet 2013 så är läget enligt konfidensindikatorn bättre än normalt i samtliga län.

- Detaljhandeln rapporterar om det mest positiva läget och har den starkaste konfidensindikatorn, medan tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsverksamhet drar ned stämningsläget, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Det enda län i Norrland som uppvisar ett förbättrat läge jämfört med förra mätningen är Gävleborg där en mycket positiv detaljhandel drar upp stämningen. Norrbotten har den starkaste indikatorn och Västerbotten har den svagaste.

- I motsats till de andra norrländska länen och riket är det inte handeln som drar i Norrbotten. Istället är det industrin som går starkt och byggsektorn är den enda i de norrländska länen som rapporterar om ett förbättrat läge, säger Lars-Olov Söderström.

Rapporten presenteras i tidningen Norrlandsbarometern som publiceras påwww.norrlandsfonden.se idag.