Fortsatt starkt läge hos norrländska företag

Fortsatt starkt läge hos norrländska företag

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen är fortsatt starkt även om signalerna är något svagare än under sista kvartalet 2014. Norrland har även en starkare konfidensindikator än riket.

Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen är fortsatt starkt även om signalerna är något svagare än under sista kvartalet 2014. Norrland har även en starkare konfidensindikator än riket.

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om stämningsläget i det norrländska näringslivet. Trots svagare signaler än vid sista kvartalet 2014 så är läget enligt konfidensindikatorn bättre än normalt i samtliga län.

- Detaljhandeln har stärkts kraftigt och även de privata tjänstenäringarna rapporterade positivt. Däremot försvagas tillverkningsindustrin vilket drar ned stämningsläget, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Norrbotten har den starkaste indikatorn och Västernorrland och Gävleborg har de svagaste.

- I Norrbotten rapporterar samtliga branscher om ett stärkt läge. Detta trots att vikande järnmalmspriser gör att LKAB inte kunnat vara ett fullt så dragstarkt lokomotiv som tidigare, säger Lars-Olov Söderström.

Rapporten presenteras i tidningen Norrlandsbarometern som publiceras på http://www.norrlandsfonden.se/konjunkturlage/norrlandsbarometern-tidning/ idag.