Explizit förstärker familjen

Explizit förstärker familjen

​Explizit AB i Skellefteå har förvärvat ett bolag vid namn KMD Informatik. Företagets verksamhet är fokuserad på konsulttjänster inom systemkonstruktion och har långa relationer med stora kunder runt om i landet. Med köpet av KMD Informatik AB tar Explizit över dess medarbetare såväl som kontor i Stockholm och Västerås. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till förvärvet.

Explizit AB i Skellefteå har förvärvat ett bolag vid namn KMD Informatik. Företagets verksamhet är fokuserad på konsulttjänster inom systemkonstruktion och har långa relationer med stora kunder runt om i landet. Med köpet av KMD Informatik AB tar Explizit över dess medarbetare såväl som kontor i Stockholm och Västerås. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till förvärvet.

Förvärvet innebär att Explizit får 25 nya medarbetare vilka kommer utöka Explizits konsultverksamhet. Arne Viktorsson, ansvarig för konsultverksamheten inom Explizit, är mycket tacksam för den kompetens som nu tillförs och möjligheten att lokalt stötta Stockholmskunderna på plats. Verksamheten är inriktad på kundernas verksamhetssystem främst byggda i .Net-miljö, men det finns även kompetens inom BizTalk, Sharepoint, Android etc. Nuvarande konsultchef vid KMD Informatik AB, Michael Almgren, kommer fortsättningsvis vara ansvarig för verksamheten i Stockholm.

- KMD Informatik passar väl in i Explizits tillväxtstrategi med etablering i Stockholm och är ett bolag som väl passar in vår företagskultur och där deras kompetensprofil stämmer väl överens med våra marknadsmål, säger Dan Edman, Koncernchef Explizit AB.

Explizit får bättre förutsättningar att nå nya kunder genom kontoret de nu förvärvar i Stockholm. Tanken är att koncernen ska kunna utmana marknaden inom systemkonstruktion med ännu större kraft.

- Förvärvet betyder att Explizit stärker sin positioner på marknaden. Koncernen har sedan tidigare planerat en etablering i Mälardalen och nu fick de ett bra tillfälle till detta. Norrlandsfonden och Explizitkoncernen har tidigare samarbetat och det känns bra att nu få återuppliva detta med denna affär, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.