En ny generation reningsverk

En ny generation reningsverk

​Ecobox är den nya generationens minireningsverk. Den ger en bekymmersfri avloppsrening och även en kretsloppshantering för fosfor. Ett hållbarhetskrav för Sverige i framtiden.

Ecobox är den nya generationens minireningsverk. Den ger en bekymmersfri avloppsrening och även en kretsloppshantering för fosfor. Ett hållbarhetskrav för Sverige i framtiden.

I dag finns det cirka 500 000 hushåll som inte har optimala avloppssystem som därför på ett skadligt och felaktigt sätt släpper ut, bland annat, fosforhaltigt avloppsvatten. Ecobox från Skandinavisk Ecotech AB är lösningen på problemet och en väg för att möta behovet av en hållbar avloppshantering för framtiden.

– Det handlar totalt om en miljon hushåll i Sverige, Norge och Finland med dåliga avlopp. I Sverige har vi också ett nationellt mål att återvinna fosfor och med vår metod och Ecobox har vi skapat ett naturligt kretslopp. Här tillsätter vi enbart syre som boostar den biologiska processen och via ett naturligt fosforsfilter får vi en kretsloppshantering av fosfor som sedan utan vidare förädling kan användas på jordbruksmark, säger Karl-Gustav Niska, vd.

Ecobox har med sin enkelhet i konstruktion och stabilitet i funktion redan blivit en stor framgång med cirka 1 500 idrifttagna Ecoboxar runt om i landet.

– Hög rening, enkelhet och hög driftsäkerhet är de huvudsakliga urvalskriterierna för våra kunder, fortsätter Niska.

Sedan 2010 har företaget haft en årlig tillväxt på mellan 50 och 100 procent och omsätter i dag cirka 40 miljoner kronor. Detta för med sig att det helt svenskägda företaget nu expanderar. Med Norrlandsfonden som partner byggs tillverkningsenheten i Övertorneå ut.

– I dag tillverkar vi cirka 700 Ecoboxar per år, men vi vill upp till 3 000 i volym. Vi har en smickrande tillväxt och tittar närmast på Norge, som ligger nära vår egen marknad med ett liknande synsätt på avloppsrening, men även Finland och Baltikum med Östersjökusten är intressant.

Ni väljer att stanna i Övertorneå?

– Absolut. Många funderar på varför och hur vi resonerar. Om vi tänker att vi från Övertorneå ska serva Sverige, Norge och Finland så ligger vi faktiskt centralt till ur transportsynpunkt. Förenklat så svänger vi höger till Norge, vänster till Finland och om vi kör rakt fram så hamnar vi i Malmö. Dessutom ger vårt arktiska klimat vid Polcirkeln oss fördelar i test-, hållbarhets- och marknadsföringshänseende. Att Ecobox kan monteras och fungera även under extrema temperaturförhållanden är ju bevisat.

Skandinavisk Ecotech uppvisar en mycket stark utveckling med hög tillväxt och bra lönsamhet. Företagets produkt har en stor miljönytta och att de av affärsmässiga skäl satsar på utökad produktion i Övertorneå är också mycket glädjande, säger Petter Alapää, Norrlandsfonden