Designtech fokuserar på tillväxt

Designtech fokuserar på tillväxt

​Designtech Solutions AB i Luleå erbjuder webbaserade lösningar för en effektiv och säker informationshantering i projekt med en hög nivå av samverkan. De har bland annat tagit fram ett projektverktyg som heter iCoordinator, ett projekthanterings- och samverkansverktyg som kan fungera som ett "centralt nervsystem" för organisationer.

Designtech Solutions AB i Luleå erbjuder webbaserade lösningar för en effektiv och säker informationshantering i projekt med en hög nivå av samverkan. De har bland annat tagit fram ett projektverktyg som heter iCoordinator, ett projekthanterings- och samverkansverktyg som kan fungera som ett "centralt nervsystem" för organisationer. Nu satsar Designtech på tillväxt och Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Under de senaste decennierna har villkoren för projektarbeten och projektledning dramatiskt förändrats. Man har gått från den lokalt utsedda och ofta på platsen samlade gruppen till att omfatta projekt som spänner över personer utspridda geografiskt och även över olika tidszoner. Det har blivit en utmaning i att kunna hantera, samarbeta och dela information i projektet. För att effektivt kunna leda projekt ställs allt större krav på tekniska lösningar, styrning och ledarskap för att nå det utsatta målet för projektet. Det är här som Designtechs lösningar kommer in i bilden.

- Mobilitet och "molnlösningar" blir allt viktigare förutsättningar för att hantera utspridda team som ska kunna arbeta när som helst och var som helst. Med förändrade arbetsätt och mobila lösningar utanför den egna kontrollen ökar samtidigt behovet av hantera information på ett säkert sätt i molnet, säger Designtechs VD Patrik Svanerudh.

Nu vill Designtech nå ut till bredare målgrupper genom att erbjuda moduler så att kunden kan välja funktionalitet efter behov och successivt kan växa med systemet. Modulbyggandet kräver dock en ny plattform som ska utvecklas. För att växa på marknaden vill bolaget att anställa såväl utvecklings- som säljpersonal.

- Vi kommer nu att anställa fyra personer, ännu fler på sikt, och målet är att fyrdubbla omsättningen på fyra år, säger Patrik Svanerudh.

- Jag tycker att Designtech har en framsynthet i utvecklingen av sina produkter med mobila lösningar. Med deras system är det möjligt att plocka upp ett dokument och arbeta med det var i världen man än befinner sig. De har också etablerat intressanta samarbeten på säljsidan som öppnar för en bredare lansering av produktportföljen, säger Birgitta Cajander, Norrlandsfonden.