DeltaEltech satsar i Örnsköldsvik

DeltaEltech satsar i Örnsköldsvik

​DeltaEltech som erbjuder kompletta lösningar inom elektriska och elektroniska system satsar i Örnsköldsvik. Bland annat flyttas produktion som idag bedrivs i Mälardalen. Produkter inom exempelvis medicinteknisk industri och energisektorn, kommer att tillverkas i Örnsköldsvik där koncernens huvudkontor också etableras. Norrlandsfonden delfinansierar satsningen.

DeltaEltech som erbjuder kompletta lösningar inom elektriska och elektroniska system satsar i Örnsköldsvik. Bland annat flyttas produktion som idag bedrivs i Mälardalen. Produkter inom exempelvis medicinteknisk industri och energisektorn, kommer att tillverkas i Örnsköldsvik där koncernens huvudkontor också etableras. Norrlandsfonden delfinansierar satsningen.

DeltaEltech erbjuder kompletta lösningar inom elektriska och elektroniska system som ska fungera i krävande förhållanden där utrustningen exponeras för väder och vind. De monteras också i smutsiga och dammiga miljöer. Framförallt rör det sig om automatikskåp, startutrustningar och kopplingslådor i varierande seriestorlekar.

- Våra kunder finns i stort sett inom alla branscher som har behov av elektronikprodukter där det finns behov av att automatiskt styra utrustningar eller där man har behov av utrustning för försörjning/fördelning av el, säger Deltaeltechs VD Jörgen Söderström.

Företaget satsar nu på sin verksamhet i Örnsköldsvik genom att bland annat flytta hem produktion som idag bedrivs i Mälardalen. Det innebär att produkter mot medicinteknisk industri, energisystem, bastu, bad och golvvärme, kransäkerhetssystem, nyckelhanteringssystem samt bokningssystem, flyttas till Örnsköldsvik.

- Vi har stor tilltro till att vår verksamhet i Örnsköldsvik är mogna ta ansvaret för framtida utveckling i koncernen. Därför placerar vi också koncernkontoret där, säger Jörgen Söderström.

Satsningen innebär investeringar i utrustning, marknadsföring och på sikt utökade personella resurser. Avsikten är att fortsätta växa på marknaden med befintliga kunder och genom att nå nya kunder.

- DeltaEltech är ett spännande företag som vi på Norrlandsfonden haft glädjen att ha som kund under flera år. Med den nya organisationen sammanförs kompetens, erfarenhet och produktionsteknik i Örnsköldsvik vilket är bra för både bolaget och för orten, säger Sören Olsson, Norrlandsfonden.