Delsbo världsledande på infraröd mätning

Delsbo världsledande på infraröd mätning

​SenseAir är världsledande när det gäller infraröd mätning av gaser. Det bygger på den 25-åriga teknik- erfarenhet vi byggt upp, säger företagets vd Lennart Ivarsson.

SenseAir är världsledande när det gäller infraröd mätning av gaser. Det bygger på den 25-åriga teknik- erfarenhet vi byggt upp, säger företagets vd Lennart Ivarsson.

SenseAir är världsledande inom tillverkningen av infraröd mätutrustning, sensorer och styrenheter för mätning av bland annat koldioxid. Bolaget har en remarkabel utveckling och är unika tack vare att tillväxten skapats i lilla Delsbo. Grundaren Hans Martins vision om att kunna kombinera ett liv på landsbygden med världsledande forskning resulterade i en av Hudiksvalls kommuns största privata arbetsgivare med 100 anställda. En av företagets största marknader är automation i fastigheter där sensorer styr fläktar, spjäll och ventiler samt luft­behandlings- och luftkonditioneringsanläggningar. Under de två senaste åren har SenseAir även jobbat mot bilindustrin med sensorer som kan mäta alkoholhalten i förarens utandningsluft.

 –Tekniken hur man mäter gashalter bygger på djup kunskap. Vi har idag sex doktorander anställda och det är där en mycket stor del av grundkärnan i bolaget ligger, fortsätter Lennart Ivarsson.

 Försäljningskontor och teknisk support finns i Sverige, Kina och USA medan huvudkontoret, produktion och kvalitetskontroll finns i Delsbo.

Norrlandsfonden har varit en partner ända sedan 1990-talet. 

 – Norrlandsfondens roll har varit väldigt betydelsefull och avgörande, menar Ivarsson.

 – SenseAir är ett utmärkt exempel på väldigt långa kundrelationer. Sedan jag började på fonden för tolv år sedan har jag hanterat en handfull olika krediter till bolaget i olika tillväxtsteg, säger Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden.