De tryggaste larmen utvecklas i Kalix

De tryggaste larmen utvecklas i Kalix

​CareTech i Kalix var 2008 först ut i världen med ett digitalt trygghetslarm. Företaget har målmedvetet drivit produktutvecklingen och har idag ett av Europas starkaste produktprogram. Nu förvärvas Trygghetsjouren i Malmö samtidigt med en satsning på expansion i Nederländerna och Storbritannien.

CareTech i Kalix var 2008 först ut i världen med ett digitalt trygghetslarm. Företaget har målmedvetet drivit produktutvecklingen och har idag ett av Europas starkaste produktprogram. Nu förvärvas Trygghetsjouren i Malmö samtidigt med en satsning på expansion i Nederländerna och Storbritannien. Företagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra högkvalitativa larm- och säkerhetsprodukter med modern teknik. De levererar både enstaka produkter och kompletta system till kunder inom äldre- och hemvård samt annan offentlig och privat verksamhet.

- Värdet med våra produkter är att vårdpersonalens arbete underlättas samtidigt som vårdtagarnas säkerhet, trygghet och frihet ökar, säger VD Magnus Ekqvist.

Det företag som förvärvas, Trygghetsjouren, är en privat larmcentral med kunder över hela landet. Detta stärker CareTechs nya fokus att från att enbart sälja en teknisk lösning till att istället sälja funktionen larmtjänst.

- Branschen står nu inför ett teknikskifte i takt med att det analoga telenätet släcks ner både i Sverige och i utlandet. Vi ligger väl till i den processen med en bra teknisk lösning och ett brett produktprogram. Borås kommun är en viktig referenskund för den digitala plattformen, säger Magnus.

CareTech har ute sina produkter på ett 15-tal internationella marknader varav Skandinavien, England och Holland är de största. Tillväxten i övriga Europa är betydligt högre än i Norden då Norden är den trygghetstelefontätaste regionen i världen.

- Norrlandsfonden har haft engagemang i bolaget sedan 1995 och det känns bra att fortfarande kunna bidra till CareTechs expansion, säger Birgitta Cajander vid Norrlandsfonden.