Copperstone - ett gruvutvecklingsprojekt med potential

Copperstone - ett gruvutvecklingsprojekt med potential

​Copperstone Resources AB är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Copperstone Resources AB är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Nu vill bolaget finansiera framtagandet av en internationellt erkänd mineraltillgångsbedömning av Copperstoneprojektet. I och med detta tar bolaget ett steg i riktning att gå från ett prospekteringsbolag till att bli ett gruvutvecklingsbolag.

- Vi har i första hand ambitionen att utveckla Copperstoneprojektet fram till den punkt då beslut fattas om gruvstart med tillhörande kompetensskifte, anställningsbehov och finansiering, säger Per Storm, VD Copperstone Resources AB.

Hittills har bolaget genomfört en uppskattning av mineralförekomsterna inom det utvärderade området, baserad på en omtolkning av tidigare, i allt väsentligt opublicerad information från tidigare borrningar. Denna uppskattning, presenterad som ett ”exploration target” enligt den australiensiska JORC-standarden indikerar en betydande förekomst med stor ekonomisk potential. Norrlandsfondens finansiering ska användas till att genomföra ytterligare prospekteringsarbeten i Copperstoneprojektet.

- Det är mycket positivt att Norrlandsfonden som statlig aktör stödjer utvecklingsbolag inom gruvindustrin. Konkret innebär detta att vi kommer att intensifiera de arbeten som i första hand syftar till en mineraltillgångsbedömning enligt JORC inom Copperstoneprojektet, samt att vi avser att inleda kärnborrningar under hösten, säger Per Storm.