Converflex hjälper sina kunder att synas

Converflex hjälper sina kunder att synas

​Converflex i Örnsköldsvik investerar, med finansiering från Norrlandsfonden, i en toppmodern tryckpress för att kunna leverera tryckt papper till innovativt utformade förpackningar. Kundernas förpackningar syns i livsmedelsbutikerna, exempelvis under varumärken som Kungsörnen, AXA och Wasabröd.

Converflex i Örnsköldsvik investerar, med finansiering från Norrlandsfonden, i en toppmodern tryckpress för att kunna leverera tryckt papper till innovativt utformade förpackningar. Kundernas förpackningar syns i livsmedelsbutikerna, exempelvis under varumärken som Kungsörnen, AXA och Wasabröd.

Converflex AB är ett av Skandinaviens ledande företag inom tryckning med inriktning på omslag för pappersindustrin och flexibla förpackningar inom livsmedelsbranschen. Företagets kunder har egna paketeringslinjer, där man, med tryckt förpackningsmaterial på rulle, själva slutförpackar sina produkter. Exempel på produktmärken som deras kunder säljer på butikshyllorna är Wasabröd och Kungsörnen samt AXA.

Nu investerar företaget i en ny 10-färgs flexotryckpress för att kunna hantera kundernas efterfrågan på snygga förpackningar.

- Investeringen ger oss bättre möjligheter att forma optimala lösningar för kunderna. Våra kundrelationer bygger i stor utsträckning på flexibilitet och ömsesidigt förtroende, säger VD Lars Norén.

Pappersbaserade produkter innebär inte bara att det är en förnyelsebar källa, utan också att de kan återanvändas i produktionen av andra pappersbaserade produkter. Genom att välja material med korrekta egenskaper minimeras materialåtgången, samtidigt som man uppfyller kraven på produktens användaregenskaper. Detta bidrar till såväl kostnads- som miljöeffektivitet.

- Vi måste ligga i fronten teknikmässigt eftersom kunder verkar på en tuff marknad med hård konkurrens om marknadsandelarna i konsumentledet. För att lyckas krävs ett ständigt nytänkande i marknadsföringen av produkter och varumärken, säger Lars Norén.

Converflex har 16 anställda i sin anläggning som ligger i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Produktionslokalerna är skräddarsydda för verksamheten. Det möjliggör ett rakt och effektivt produktionsflöde och en anpassad lagerhållning. Ur transport- och logistiksynpunkt ger närheten till E4 och Botniabanan stora fördelar.