ConMine reser sig igen

ConMine reser sig igen

​ConMine AB i Gällivare utför tillverkning samt reparation och underhåll åt gruvindustrin. Under våren 2010 inträffade en tragisk olycka med dödlig utgång i Malmbergsgruvan, som blev ett trauma för företaget på flera sätt. Nu reser sig ConMine igen och blickar framåt. Norrlandsfonden är en av finansiärerna som nu stödjer deras fortsatta satsning i malmfälten.

ConMine AB i Gällivare utför tillverkning samt reparation och underhåll åt gruvindustrin. Under våren 2010 inträffade en tragisk olycka med dödlig utgång i Malmbergsgruvan, som blev ett trauma för företaget på flera sätt. Nu reser sig ConMine igen och blickar framåt. Norrlandsfonden är en av finansiärerna som nu stödjer deras fortsatta satsning i malmfälten.

Conmine tillverkar och reparerar företrädesvis stora konstruktioner som exempelvis bergstappar, truckflak, cykloner och borrmastar. En stor fördel är tillgången till rejäl verkstadslokal med hög takhöjd och stora portar. Exempelvis kan de i sin lokal inhysa de nya truckflaken från Caterpillar 795 som används i Aitik och som lastar 313 ton. Andra exempel på produkter som Conmine tillverkar och reparerar är fackverkskonstruktioner, bandgångar, bandbänkar, stup, rännor, skyddsräcken etc. De tillverkar också strategiska reservdelar samt utför legoproduktion av små serier.

- Mycket av arbetet sker nere i gruvorna och där finns ständigt bemanning. Till detta har vi välutrustade fordon som specialanpassas för uppdragen. Ett omfattande uppdrag är takförstärkningsarbetet i gruvgångarna, samt servicearbeten i ventilationssystemen. ConMine har även service avtal i förädlingsverken ovan jord, där vi bl.a utför service och renovering av rostervagnar till pelletsverken, säger VD Nils Norman.

Conmine har idag närmare 70 anställda och är nu på god väg att återhämta sig efter den svacka som företaget hamnade i efter olyckan.

- Conmine är ett fint verkstadsföretag som utgör en viktig kugge i regionens växande gruvnäring. Vår medverkan i företaget är ett exempel på hur Norrlandsfonden är en finansiell partner i de satsningar som görs runt gruvindustrin, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.