C-Rad – Stärkt efter strategiskt förvärv och nyemission

C-Rad – Stärkt efter strategiskt förvärv och nyemission

​C-RAD AB med verksamhet i Uppsala och Östersund har tre helägda dotterbolag som alla är aktiva inom strålterapiområdet. Under våren förvärvades belgiska företaget Cyrpa vars produkter kompletterar C-rads koncept. Nu vill företaget gå vidare i sin marknadssatsning och har därför genomfört en finansieringsrunda som tillför bolaget 45 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

C-RAD AB med verksamhet i Uppsala och Östersund har tre helägda dotterbolag som alla är aktiva inom strålterapiområdet. Under våren förvärvades belgiska företaget Cyrpa vars produkter kompletterar C-rads koncept. Nu vill företaget gå vidare i sin marknadssatsning och har därför genomfört en finansieringsrunda som tillför bolaget 45 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Norrlandsfonden deltar i finansieringen med konvertibelt lån.

Den senaste emissionen i C-Rad har fulltecknats och tillför bolaget cirka 31,7 MSEK.. Styrelsen har därtill beslutat att utnyttja överteckningsoptionen, vilket innebär att Bolaget tillförs ytterligare 10,2 MSEK. Norrlandsfonden försvarar sin position i bolaget genom att i samband med den senaste emissionen teckna ett nytt konvertibellån på 2,7 MSEK.

C-RAD Imaging AB etablerades på Frösön utanför Östersund april 2005. Sedan dess har utveckling av ett detektorsystem för användning inom strålterapi och baserat på teknologi från CERN i Schweiz genomförts.

Produkterna Sentinel och Catalyst är avancerade positioneringssystem som med hjälp av laserteknologi placerar patienter med cancersjukdom i rätt position inför en strålbehandling. Catalyst har även en övervakningsfunktion som reducerar risk för felstrålning. Ytterligare en produkt är Gemini, en detektorplatta som används för att tydligt kunna se tumören vid behandling. Nu har företaget också förvärvat ett belgiskt bolag, Cyrpa, som har produkter för virtuell simulering inför strålbehandling som kan integreras i produktkonceptet på ett mycket bra sätt.

Erik Hedlund som är VD för C-RAD AB menar att långsiktigheten och stabiliteten hos Norrlandsfonden varit viktig för bolagets utveckling.

- Våra produkter Catalyst/Sentinel och Gemini har rönt stort intresse på marknaden. Nu avser vi att slutföra affärer i större omfattning än hittills. Vi är också mycket glada över att ha Cyrpa med oss i vår fortsatta resa på marknaden, säger Erik Hedlund.

- Vi ser fortsatt positivt på C-RADs etablering och utveckling i Östersund. Företag av den här typen med hög kompetens är värdefulla för regionens utveckling, säger Norrlandsfondens Per-Erik Persson.