Bred kompetens är Sundsvalls styrka

Bred kompetens är Sundsvalls styrka

​Personalens breda kompetens är styrkan hos Norrlandsfonden i Sundsvall. Hela kontoret jobbar som ett team, gränsöverskridande.  – Mixen av kompetens är en avgörande egenskap som jag verkligen uppskattar att vara en del av, säger Daniel Moberg som började som kreditanalytiker på Sundsvallskontoret i augusti 2014.

Personalens breda kompetens är styrkan hos Norrlandsfonden i Sundsvall. Hela kontoret jobbar som ett team, gränsöverskridande.  – Mixen av kompetens är en avgörande egenskap som jag verkligen uppskattar att vara en del av, säger Daniel Moberg som började som kreditanalytiker på Sundsvallskontoret i augusti 2014.

Daniel Moberg kom till Norrlandsfonden från ett jobb som kreditanalytiker hos Nordea och delar därmed tidigare arbetslivserfarenhet från bank med Lars Johansson som även jobbat i försäkringsbranschen. I övrigt har företagsanalytikerna på Sundsvallskontoret blandade erfarenheter. Erika Enered Fredriksson (revisor), Inga-Lena Wahlstedt (industri) och Per-Erik Persson (marknad/försäljning i små och stora företag).

Erika Enered Fredriksson har tidigare även jobbat som kreditanalytiker hos Norrlandsfonden vilket också vidgar spektrat.

Sammantaget ger detta en samlad kompetens och en erfarenhetsbank som i sin tur öppnar för flexibilitet och bredd i kundkontakterna.

– Vi har visserligen en uppdelning när det handlar om geografi, men allt fokus ligger på kund. Vi är dåliga på att prata väder och vind på fikarasterna så oftast hamnar dialogen kring case eller hur vi kan utveckla våra arbetssätt. Vi har en bredd som gör att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och bolla med varandra, säger Lars Johansson.

Norrlandsfonden startade sin verksamhet i Luleå redan 1961 och kontoret i Sundsvall slog upp porten först 1997. Sedan dess har dock den sydliga verksamheten vuxit sig allt större och starkare i takt med att, inte minst, igenkänningen ökat. Och kunderna ger högsta betyg.

– Vi arbetar hårt med att vi inte bara ska ”vara pengar”. En kund sa nyligen till mig att ”ni lånar inte ut pengar – ni skapar framtid”. Bättre betyg kan vi knappast få, konstaterar Lars Johansson.

Fotnot. Förutom kontoren i Luleå och Sundsvall har Norrlandsfonden besökskontor i Umeå, Östersund och Gävle.