Anrikt delikatessföretag investerar i Örnsköldsvik

Anrikt delikatessföretag investerar i Örnsköldsvik

​Bergströms Rökeri AB i Örnsköldsvik startades av Nikanor Bergström 1901. Ägandet har stannat kvar hos familjen sedan dess. Företaget förädlar kött, till största delen vilt som exempelvis ren och älg. Nu investerar man för att uppgradera och förbättra produktionsanläggningen.

Bergströms Rökeri AB i Örnsköldsvik startades av Nikanor Bergström 1901. Ägandet har stannat kvar hos familjen sedan dess. Företaget förädlar kött, till största delen vilt som exempelvis ren och älg. Nu investerar man för att uppgradera och förbättra produktionsanläggningen. Under senaste året har nya ugnar installerats och varuintaget byggts ut. Nu står en ny kylanläggning i tur på investeringsplanen. Norrlandsfonden deltar i finansieringen av satsningen.

- Vi får nu en förbättrad produktionsmiljö som är bättre anpassad till vår expanderande verksamhet, säger VD Henry Bergström.

Dessutom införs värmeåtervinning, vilket medför besparingar med 25% av företagets totala energiförbrukning - en avsevärd besparing.

- Bergströms rökeri AB har en lång tradition med ett väl etablerat varumärke. Det är positivt att företaget fortsätter att investera här i Örnsköldsvik, säger Sören Olsson på Norrlandsfonden.

Företaget har ett 20-tal produkter. Produkter med vilt och lamm efterfrågas i allt större omfattning och på exportmarknaden har framförallt danskarna fått smak för produkter från Bergströms rökeri AB.