Senaste nyheter

 • Statliga riskkapitalet enbart till storstadsområden?

  Norrlandsfonden har lämnat sitt remissvar angående regeringens utredning om statligt riskkapital. Enligt Norrlandsfonden finns flera positiva aspekter, bland annat ser man positivt på utredningens förslag om samverkan mellan privat och statligt kapital i en ny struktur som är flexibel och möjliggör anpassning till ändrade marknadsförutsättningar. Utredningen innehåller dock förslag som riskerar leda till en ytterligare koncentration av riskkapital till storstadsområdena på bekostnad av övriga regioner där behovet av marknadskompletterande insatser är som störst.

  Läs hela artikeln
 • Copperstone - ett gruvutvecklingsprojekt med potential

  Copperstone Resources AB är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

  Läs hela artikeln
 • Junseleföretaget som går från stock till färdigt hus

  Östanbäck timmerhus erbjuder både handtimrade och fabrikstillverkade timmerhus, i traditionell eller modern tappning. Sedan 2003 har Östanbäck Timmerhus levererat byggnader från Yngsjö i söder till Gällivare i norr samt till Frankrike och Norge. Den ökade efterfrågan har medfört  att företaget nu  investerat i timringsmaskinlinjer, fingerskarv samt en värmepanna för att driva torkanläggningen. Norrlandsfonden är en av finansiärerna

  Läs hela artikeln
 • Fortsatt starkt läge i Norrland

  Idag presenterar Norrlandsfonden en konjunkturrapport som visar att Norrlands konfidensindikator försvagats något sedan förra kvartalet. Norrlands konfidensindikator är marginellt svagare än rikets, men läget är fortfarande starkare än normalt. De starkaste konfidensindikatorerna finns precis som i föregående mätning i övre Norrland, medan läget är svagare längre söderut. Företagen i Västerbotten rapporterade om det starkaste läget i Norrland.

  Läs hela artikeln
Läs fler nyheter