• Ett flygande akutsjukhus från Västerbotten

  AMT Solutions AB är ett högteknologiskt företag i Skellefteå som tillhandahåller ett fullständigt koncept för flygande intensivsjukvård. Deras utrustning skräddarsys för att användas i olika typer av flygplan och helikoptrar samt markfordon. Nu satsar AMT på den globala marknaden som har ett aldrig sinande behov av beredskap inför naturkatastrofer och krig. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

  Läs hela artikeln
 • Hemavans Fjällcenter investerar i kvalitet

  Robert Jäder på Hemavans Fjällcenter AB vill satsa på bekvämt boende genom att bygga om elva rum från det som idag är vandrarhemsstandard till hotellstandard. Marknaden efterfrågar ett modernt och bekvämt boende, speciellt företagsgrupper som ska ha konferens och andra gemensamma aktiviteter. I satsningen ingår också att satsa på  konferensrummen och på spa-avdelningen. Norrlandsfonden medverkar som finansiär i investeringen.

  Läs hela artikeln
 • Norrländska företag fortsatt positiva - Byggsektorns stämningsläge förbättras mest

  Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för näringslivet fortsätter att försvagas något, men att stämningen fortfarande är på en nivå över det historiska snittet. Konfidensindikatorn för det norrländska näringslivet ligger nu på samma nivå som för riket.

  Läs hela artikeln
 • Hälsingestintan satsar på god djurhållning

  Hälsingestintan är ett ledande varumärke inom nötkött på den svenska marknaden. Nu satsar bolaget på  mobila slakterier för såväl humanare djurhantering som förbättrad miljöpåverkan genom minskade transporter, samtidigt som man ökar lönsamheten. Med utökad egen djurhållning säkrar man också tillgången till kött av rätt kvalitet. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i satsningen.

  Läs hela artikeln